صفحه نخست / محصولات / آتل اماده با فوم فشرده طب و صنعت
Image

آتل اماده با فوم فشرده طب و صنعت

آتل آماده با فوم فشرده طب و صنعت

هدف استفاده از این محصول برای کنترل و هدایت، محدود یا بی حرکت کردن انگشت و اندام اطراف آن میباشد. این محصول با مهار حرکت کردن مفصل در یک جهت و اجازه حرکت سایر مفصل ها در جهات دیگر میزان فشار بر روی انگشتان دست و اندام اطراف آن را محدود میکند. از این محصول میتوان برای کمک به بازپروری بعد از شکستگی و در رفتگی استفاده نمود. آتل انگشت با فرم دهی صحیح در نحوه قرار گیری شست و اطراف آن از فرم گیری صحیح آنها در حین درمان اطمینان حاصل میکند